Oltárról álmodni mit jelent

Oltárról álmodni mit jelent

Oltárról álmodni mit jelent – Álomfejtés, álmok jelentése

Az oltár álmának jelentése

Oltárról álmodni többféle jelentéssel bírhat, attól függően, hogy milyen kontextusban jelenik meg az álomban. Néhány lehetséges jelentés:

 1. Szakrális jelentés: Az oltár a vallási vagy szakrális szertartások helyszíne, így az ilyen álom lehetőséget adhat a spirituális vagy vallási tapasztalatok feldolgozására, a hit mélyítésére vagy éppen megkérdőjelezésére.
 2. Elkötelezettség: Az oltár gyakran jelképezi az elkötelezettséget, legyen az egy vallási elkötelezettség, egy párkapcsolatban vagy egyéb személyes kapcsolatban vállalt kötelezettség.
 3. Áldozatok és felajánlások: Az oltár az áldozatok és felajánlások helyszíne is lehet, így az ilyen álom arra utalhat, hogy valamilyen áldozatot kell hoznunk vagy valamilyen felajánlást kell tennünk valakinek vagy valaminek.
 4. Gyógyulás és megtisztulás: Az oltár a gyógyulás és megtisztulás szimbóluma is lehet, így az ilyen álom arra utalhat, hogy valamilyen belső seb vagy probléma kezelése folyamatban van.
 5. Közösség és összetartás: Az oltár gyakran központi szerepet tölt be a közösségi és vallási összejövetelekben is, így az ilyen álom arra is utalhat, hogy fontos szerepet játszik az egyének vagy csoportok közötti kapcsolatokban és összetartásban.

Fontos megjegyezni, hogy az álmoknak számos egyéni jelentése lehet, és az oltár által jelképezett elemek értelmezése változhat az álmodó személyes élettapasztalatai és hitvilága alapján.

Egy romos és lepusztult oltárról álmodni

Egy romos és lepusztult oltárról álmodni sokféle jelentéssel lehet kapcsolatban:

 1. Elhagyatottság és elhagyatottság érzése: Az oltár romos és lepusztult állapota arra utalhat, hogy az álmodóban érzéseket kelt az elhagyatottság vagy az elhanyagoltság. Lehet, hogy az álmodó úgy érzi, hogy valami fontos vagy szent dolog elveszett vagy elhanyagolt.
 2. Elveszett hit vagy spirituális válság: Ha az oltár, amelyen álmodott, egykor fontos szerepet játszott a személy vallási vagy spirituális életében, akkor a romos és lepusztult állapot arra utalhat, hogy elveszítette a hitét vagy éppen spirituális válságban van.
 3. Lezáratlan ügyek vagy múltbeli sebek: A romos oltár szimbolizálhatja az el nem intézett dolgokat vagy múltbeli sebeket. Lehet, hogy az álmodónak még le kell zárnia valamilyen fontos ügyet vagy feldolgoznia kell egy múltbéli trauma vagy veszteséget.
 4. Szükség a helyreállításra és a gyógyulásra: Az oltár romos állapota arra is utalhat, hogy az álmodóban szükség van a helyreállításra és a gyógyulásra, legyen az fizikai, érzelmi vagy spirituális síkon. A romos állapot lehetőséget ad a megújulásra és az újjáépítésre.
 5. Figyelmeztetés a fontosságról: Az álom arra is figyelmeztethet, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a fontos dolgokat az életünkben, és ne hagyjuk, hogy azok elpusztuljanak vagy elveszítsék értéküket.

Egy gyönyörű oltárról álmodni

Egy gyönyörű oltárról álmodni általában pozitív jelentéssel bírhat, és számos értelmezés lehetséges:

 1. Spirituális fejlődés és megerősödés: A gyönyörű oltár az álmodó spirituális fejlődését és megerősödését jelképezheti. Az álom arra utalhat, hogy az egyén közelebb kerül a belső harmóniához és békéhez, valamint megtalálja az útját a szellemi növekedés felé.
 2. Megújulás és újrakezdés: A gyönyörű oltár az újrakezdés és a megújulás szimbóluma lehet. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó készen áll arra, hogy új lapot nyisson az életében, és megtalálja a belső erőt és motivációt a változásra.
 3. Szeretet és összetartás: Az oltár gyönyörűsége a szeretet, az elfogadás és az összetartás jelképe is lehet. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó körül szeretetben és támogatásban gazdag közösség vagy kapcsolatok vannak.
 4. Szakrális tapasztalatok és inspiráció: A gyönyörű oltár arra is utalhat, hogy az álmodó készen áll a szakrális tapasztalatok befogadására és az inspiráció megnyilvánulására az életében. Az álom lehetőséget ad a spirituális vagy kreatív kifejezésre.
 5. Belső béke és harmónia: Az oltár gyönyörűsége azt is jelentheti, hogy az álmodó megtalálta a belső béke és harmónia állapotát. Az álom arra ösztönözheti az egyént, hogy ápolja ezt az állapotot, és vigyázzon rá az élet minden területén.

Egy elhagyott oltárról álmodni- Oltárról álmodni

Egy elhagyott oltárról álmodni általában sokféle jelentéssel bírhat:

 1. Elhagyatottság érzése: Az elhagyott oltár arra utalhat, hogy az álmodóban erős érzések élnek az elhagyatottságról vagy az elszigeteltségről. Lehet, hogy az álmodó úgy érzi, hogy elhagyta vagy elhagyta valaki vagy valami, ami fontos volt számára.
 2. Elhagyott hit vagy spirituális válság: Ha az oltár egykor fontos szerepet játszott a személy vallási vagy spirituális életében, akkor az elhagyott állapot arra utalhat, hogy elveszítette a hitét vagy éppen spirituális válságban van. Lehet, hogy az álmodó úgy érzi, hogy a vallásos vagy spirituális gyakorlatok elhagyták őt.
 3. El nem intézett ügyek vagy múltbeli traumák: Az elhagyott oltár szimbolizálhatja az el nem intézett dolgokat vagy múltbeli sebeket az életben. Lehet, hogy az álmodónak még le kell zárnia valamilyen fontos ügyet vagy feldolgoznia kell egy múltbéli trauma vagy veszteséget.
 4. Kereshető szentély vagy belső útmutatás hiánya: Az elhagyott oltár azt is jelentheti, hogy az álmodó elveszett vagy nem találja az utat a szentélyhez, a belső békéhez vagy az életében szükséges iránymutatáshoz. Lehet, hogy az álmodó elveszettnek érzi magát vagy nem találja a helyét az életben.
 5. Figyelmeztetés a fontosságról: Az álom arra is figyelmeztethet, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a fontos dolgokat az életünkben, és ne hagyjuk, hogy azok elhagyottá vagy elhanyagoltá váljanak. Lehet, hogy az álmodó szükséget érez arra, hogy újra felfedezze vagy helyreállítsa azokat a dolgokat, amelyek fontosak számára.

Egy ősi oltárról álmodni

Egy ősi oltárról álmodni jellemzően mélyebb jelentéssel bírhat:

 1. Örökség és hagyományok: Az ősi oltár az elődeink által hagyott vallási vagy spirituális hagyományokat és gyakorlatokat jelképezheti. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó érzi a kapcsolatot a múlt generációival és az ősi bölcsességekkel.
 2. Történelem és múlt: Az ősi oltár arra is utalhat, hogy az álmodó érdeklődik a múlt iránt, és fontosnak tartja az előző korok vallási vagy kulturális örökségét. Lehet, hogy az álmodó kapcsolatot keres a múltbeli eseményekkel vagy személyekkel.
 3. Mély spirituális kapcsolat és bölcsesség: Az ősi oltár a mélyebb spirituális kapcsolatot és bölcsességet jelképezheti. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó érzékeli az ősi bölcsességet és kapcsolatba kíván lépni vele a spirituális növekedés és megvilágosodás érdekében.
 4. Elveszett vagy elfeledett ismeretek visszanyerése: Az ősi oltár arra is utalhat, hogy az álmodó keresi vagy kutatja az elveszett vagy elfeledett ismereteket és tudást. Az álom lehetőséget adhat az ősi tudás felfedezésére és újra felfedezésére.
 5. Időtlenség és állandóság: Az ősi oltár az időtlenséget és az állandóságot is szimbolizálhatja. Az álom arra utalhat, hogy bizonyos dolgok vagy értékek változatlanok és állandóak maradnak az idők során, és ezekhez való kapcsolódás hozhat stabilitást és biztonságot az életben.

Azt álmodni, hogy egy oltárra nézel- Oltárról álmodni

Az oltárra nézni álmot számos különböző jelentéssel lehet kapcsolatban:

 1. Reflexió és belső vizsgálat: Az oltárra nézni álmodás arra utalhat, hogy az álmodó belső vizsgálatra és reflexióra vágyik. Lehet, hogy az álmodó keresi az életében a spirituális vagy érzelmi irányt, és az oltár nézése az elmélyülést és az önismeretet jelzi.
 2. Kapcsolat a szenttel vagy a spirituális dimenzióval: Az oltárra nézni álmot arra is utalhat, hogy az álmodó kapcsolatba akar lépni a szenttel vagy a spirituális dimenzióval. Lehet, hogy az álmodó keresi a vezetést vagy az útmutatást a szellemi növekedéshez és a belső békéhez.
 3. Becsület és tisztelet: Az oltárra nézni álmot arra is utalhat, hogy az álmodó tiszteletteljes és tiszteletteljes módon viszonyul valamihez vagy valakihez az életében. Lehet, hogy az álmodó fontosnak tartja a vallási vagy spirituális értékeket, és ezeket tiszteletben tartja.
 4. Felkészülés valamire: Az oltárra nézni álmot lehetőségként is értelmezhetjük, hogy az álmodó felkészül valamire az életben. Lehet, hogy az álmodó új spirituális vagy vallási tapasztalatokra készül, és az oltár nézése az előkészületet és a készenlétet jelzi.
 5. Kapcsolódás másokkal: Az oltárra nézni álmot arra is lehet értelmezni, hogy az álmodó kapcsolatba kíván lépni másokkal vallási vagy spirituális szempontból. Lehet, hogy az álmodó vágyik a közösséghez vagy a spirituális tanácsadáshoz, és az oltár nézése erre az igényre utal.

Azt álmodni, hogy egy oltár előtt térdelsz

Az oltár előtt térdelni álmot gyakran a következőképpen értelmezhetjük:

 1. Alázat és megalázkodás: Az oltár előtt térdelés az alázat és megalázkodás kifejeződése lehet. Az álmodó lehet, hogy mély tisztelettel viszonyul valami szent vagy fontos dologhoz az életében, és az oltár előtt térdelés az alázatos hozzáállást jelképezi.
 2. Imádság és meditáció: Az oltár előtt térdelés gyakran az imádság, meditáció vagy spirituális kapcsolat kifejeződése lehet. Az álmodó lehet, hogy keresi a belső békét, megnyugvást vagy útmutatást, és az oltár előtt térdelés az ehhez való törekvését jelzi.
 3. Kérés vagy felajánlás: Az oltár előtt térdelés lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy kéréseket tegyen vagy felajánlásokat tegyen valami szent vagy spirituális erőnek az életében. Az álmodó lehet, hogy segítséget vagy iránymutatást kér, vagy éppen hálát ad valamiért.
 4. Bűnbánat és megbocsátás: Az oltár előtt térdelés néha a bűnbánat és megbocsátás kifejeződése is lehet. Az álmodó lehet, hogy megpróbálja megbékíteni magát valamilyen múltbeli tett vagy hiba miatt, és az oltár előtt térdelés az önreflexió és megbánás jelképe lehet.
 5. Áldások vagy szertartások fogadása: Az oltár előtt térdelés gyakran kapcsolódik az áldások vagy szertartások fogadásához. Az álmodó lehet, hogy valamilyen fontos eseményre vagy áldásra készül az életében, és az oltár előtt térdelés az előkészület és a készenlét kifejeződése lehet.

Azt álmodni, hogy egy oltár közelében vagy- Oltárról álmodni

Az oltár közelében lenni álmot is különböző módon értelmezhetjük:

 1. Közelség a szent vagy spirituális dolgokhoz: Az oltár közelében lenni arra utalhat, hogy az álmodó érzi a kapcsolatot a szent vagy spirituális dolgokkal az életében. Lehet, hogy az álmodó közelebb szeretne kerülni a vallásos vagy spirituális gyakorlatokhoz, vagy éppen meg akarja erősíteni ezt a kapcsolatot.
 2. Felkészülés vagy figyelem: Az oltár közelében lenni lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy felkészüljön valamire vagy figyelmet szenteljen valaminek az életében. Lehet, hogy az álmodó egy fontos döntés előtt áll, vagy éppen készül valamilyen spirituális vagy vallási eseményre.
 3. Befogadás vagy elfogadás: Az oltár közelében lenni azt is jelentheti, hogy az álmodó befogadja vagy elfogadja a szent vagy spirituális szimbólumok jelenlétét az életében. Lehet, hogy az álmodó megnyitja szívét az életében fontos dolgok iránt, vagy éppen elfogadja a változásokat és kihívásokat.
 4. Kapcsolódás másokkal: Az oltár közelében lenni arra is utalhat, hogy az álmodó kapcsolatba kíván lépni másokkal vallási vagy spirituális szempontból. Lehet, hogy az álmodó keresi a közösséget vagy a támogatást az életében, és az oltár közelében lenni a közösséghez vagy a szenthez való kötődést jelzi.
 5. Békesség és nyugalom: Az oltár közelében lenni nyugalmat és békét is jelenthet az álmodó számára. Lehet, hogy az álmodó keresi a belső béke és harmónia állapotát az életében, és az oltár közelében lenni ehhez a nyugalmat és békét hozhat.

Azt álmodni, hogy egy templom oltáránál imádkozol

Egy templom oltáránál imádkozni álmot különböző módon értelmezhetünk:

 1. Spirituális kapcsolat megerősítése: Az oltár előtt imádkozni azt jelzi, hogy az álmodó szorosabb kapcsolatot keres a szent vagy spirituális dolgokkal az életében. Ez az álom arra utalhat, hogy az álmodó mélyebb spirituális kapcsolatra vágyik, és az imádság segíthet ebben a kapcsolatban.
 2. Belső béke és megtisztulás: Az oltár előtt imádkozni lehetőséget ad az álmodónak arra, hogy belső béke és megtisztulás állapotát keressen az életében. Az imádság és a meditáció segíthet az álmodónak abban, hogy megtalálja a belső békét és megszabaduljon a belső konfliktusoktól.
 3. Irányítás vagy segítség kérése: Az oltár előtt imádkozni lehetőséget ad az álmodónak arra, hogy irányítást vagy segítséget kérjen a szenttől vagy a magasabb erőktől az életében. Az álmodó lehet, hogy bizonytalan vagy zavarban van egy adott helyzetben, és az imádság segíthet neki eligazodni.
 4. Bűnbánat és megbocsátás: Az oltár előtt imádkozni az álmodó bűnbánatát vagy megbocsátását is kifejezheti. Lehet, hogy az álmodó próbálja megtisztítani a lelkét vagy megbocsátani valakinek vagy magának egy korábbi hibát vagy sérelmet.
 5. Közösséghez vagy vallási hagyományokhoz való tartozás: Az oltár előtt imádkozni azt jelzi, hogy az álmodó érzi a közösséghez vagy a vallási hagyományokhoz való tartozást az életében. Az imádság lehetőséget ad az álmodónak arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal és erősítse vallási identitását vagy kapcsolatait.

Azt álmodni, hogy egy oltárnál házasodsz- Oltárról álmodni

Egy oltárnál házasodni álmot különböző módon értelmezhetünk:

 1. Szent és megerősítő kapcsolat: Az oltárnál házasodni azt jelzi, hogy az álmodó számára a házasság vagy a párkapcsolat szent és megerősítő kapcsolatot jelent. Az oltárnál történő esküvő a kapcsolat mélyítését és megszentelését jelképezi.
 2. Elkötelezettség és felelősségvállalás: Az oltárnál házasodni arra utalhat, hogy az álmodó kész elköteleződni egy másik személy mellett, és vállalja a felelősséget a kapcsolatáért. Az esküvő az elkötelezettség és a hűség jelképe lehet.
 3. Új kezdet és összekapcsolódás: Az oltárnál történő esküvő azt is jelentheti, hogy az álmodó készen áll egy új kezdetre és az összekapcsolódásra egy másik személlyel. Az esküvő lehetőséget ad az álmodónak arra, hogy új életet kezdjen együtt a kedvesével.
 4. Spiritualitás és szent szövetség: Az oltárnál történő esküvő a spiritualitás és a szent szövetség jelképe is lehet. Az álmodó lehet, hogy meg akarja erősíteni a spirituális kapcsolatot a kedvesével, és az esküvő az Isten vagy a szentek előtt tett fogadalomként is értelmezhető.
 5. Jövőbeli tervek és remények: Az oltárnál történő esküvő azt is jelentheti, hogy az álmodó terveket és reményeket fogalmaz meg a jövőre nézve a kapcsolatával kapcsolatban. Az esküvő lehetőséget ad az álmodónak arra, hogy ünnepelje a szerelmet és a jövőbeli terveket a kedvesével.

Azt álmodni, hogy szertartást végzel egy oltárnál

Egy szertartást végrehajtani egy oltárnál álmot különböző módon értelmezhetjük:

 1. Vallási vagy szellemi vezetői szerep: Az oltárnál végzett szertartás azt jelzi, hogy az álmodó készen áll arra, hogy egy vallási vagy szellemi vezetői szerepet vállaljon. Lehet, hogy az álmodó új szintre kívánja emelni a spirituális vagy vallási gyakorlatát, és másokat is vezetni kíván ezen az úton.
 2. Ünnep és megerősítés: Az oltárnál végzett szertartás ünnepi alkalom lehet, amely megerősíti vagy megszenteli egy fontos eseményt vagy döntést az életben. Az álmodó lehet, hogy megpróbálja megerősíteni egy kapcsolatot, vagy megszentelni egy új kezdetet vagy célkitűzést az életében.
 3. Gyógyulás és megtisztulás: Az oltárnál végzett szertartás lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy gyógyulást és megtisztulást tapasztaljon az életében. Az oltár szimbolizálhatja a spirituális vagy érzelmi gyógyulást, és a szertartás lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy megkönnyebbülést találjon és újraéledjen.
 4. Közösségi összekapcsolódás: Az oltárnál végzett szertartás lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy kapcsolatba lépjen a közösséggel vagy a szenttel. Az álmodó lehet, hogy keresi a közösség támogatását vagy az isteni iránymutatást az életében, és a szertartás ezt a kapcsolódást jelképezi.
 5. Kreatív kifejezés és szent cselekedet: Az oltárnál végzett szertartás lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy kreatív kifejezést találjon és szent cselekedetet hajtson végre az életében. Az álmodó lehet, hogy megpróbálja kifejezni a szeretetét és háláját az életben, és a szertartás ennek a kreatív kifejezésnek a megnyilvánulása lehet.

Szentekről álmodni egy oltáron- Oltárról álmodni

Szentekről álmodni egy oltáron általában mélyebb jelentéssel bírhat:

 1. Szentekkel való kapcsolat és iránymutatás: Az álmodó számára az oltáron megjelenő szentek lehetnek iránymutatók és inspiráció forrásai az életükben. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó kapcsolatot keres a szentekkel, és segítséget vagy iránymutatást keres az életében.
 2. Védelem és segítségkérés: Az oltáron megjelenő szentek lehetnek a védelem és a segítség szimbólumai az álmodó számára. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó keresi a szentek segítségét és védelmét a nehézségek és kihívások idején az életében.
 3. Imádság és hála: Az oltáron megjelenő szentek lehetnek az imádság és a hála tárgyai az álmodó számára. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó hálás az életében tapasztalt áldásokért, és imádságban fordul a szentekhez azért, hogy megköszönje ezeket az áldásokat.
 4. Spiritualitás és szellemi kapcsolatok: Az oltáron megjelenő szentek arra is utalhatnak, hogy az álmodó mély szellemi kapcsolatot keres az életében. Az álom lehetőséget ad az álmodónak arra, hogy mélyebb spirituális tudatosságra ébredjen, és kapcsolatba kerüljön a szentekkel az életében.
 5. Bölcsesség és inspiráció: Az oltáron megjelenő szentek lehetnek a bölcsesség és az inspiráció forrásai az álmodó számára. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó keresi a szentek bölcsességét és inspirációját az életében, és ezekből a forrásokból merít erőt és motivációt.

Az afrikai vallások oltáráról álmodni

Az afrikai vallások oltáráról álmodni különböző jelentéseket hordozhat:

 1. Kulturális és spirituális kapcsolat: Az afrikai vallások oltáráról álmodni arra utalhat, hogy az álmodó érzi a kapcsolatot az ősei kulturális és spirituális hagyományaival. Az oltár szimbolizálhatja az ősi bölcsességet és szokásokat, amelyek inspirálják és irányítják az álmodót az életében.
 2. Gyógyítás és megtisztulás: Az afrikai vallások oltáráról álmodni lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy gyógyuljon és megtisztuljon az életében. Az oltár lehet a gyógyulás és megtisztulás szimbóluma, és az álom arra utalhat, hogy az álmodó felkészül egy spirituális utazásra vagy átalakulásra.
 3. Kapcsolat a természettel és az ősökkel: Az afrikai vallások oltáráról álmodni azt jelzi, hogy az álmodó keresi a kapcsolatot a természettel és az ősökkel az életében. Az oltár lehet a természet és az ősök tiszteletének helye, ahol az álmodó kapcsolódhat az ősi erőkhöz és energiákhoz.
 4. Bölcsesség és tanítások: Az afrikai vallások oltáráról álmodni azt jelentheti, hogy az álmodó keresi a bölcsességet és a tanításokat az életében. Az oltár lehet a spirituális útmutatások és tanítások helye, ahol az álmodó megérti az ősi bölcsességet és megvalósítja azokat az életében.
 5. Ritualitás és ünneplés: Az afrikai vallások oltáráról álmodni lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy részt vegyen a rituális cselekedetekben és ünneplésekben. Az oltár lehet az ünneplés és a közösségi összekapcsolódás helye, ahol az álmodó megünnepli az élet örömeit és megosztja azokat másokkal.

Katolikus oltárral álmodni

Katolikus oltárral álmodni számos jelentéssel bírhat:

 1. Vallási kapcsolat és spiritualitás: A katolikus oltár álmodása arra utalhat, hogy az álmodó mélyebb kapcsolatot keres a katolikus vallással és a spiritualitással. Az oltár a vallási gyakorlatok központi helye, és az álom arra utalhat, hogy az álmodó keresi a spirituális vezetést és támogatást az életében.
 2. Hála és hódolat: A katolikus oltár álmodása lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy kifejezze a hála és hódolat érzését Isten vagy a szentek iránt. Az oltár a dicsőség és az imádat helye, és az álom arra utalhat, hogy az álmodó hálás az életében tapasztalt áldásokért.
 3. Bűnbánat és megtisztulás: A katolikus oltár álmodása néha a bűnbánat és a megtisztulás jelképe is lehet. Az oltár lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy megbánja hibáit és megtisztuljon a bűntől vagy a rossz cselekedetektől. Az álom arra utalhat, hogy az álmodó kész elengedni a múltbeli terheket és újra tiszta lappal kezdeni.
 4. Ünnep és szertartás: A katolikus oltár álmodása gyakran kapcsolódik az ünnepekhez és a vallási szertartásokhoz. Az oltár a vallási szertartások központja, és az álom arra utalhat, hogy az álmodó részt vesz vagy készül valamilyen fontos vallási eseményre az életében.
 5. Kapcsolat a közösséggel: A katolikus oltár álmodása lehetőséget adhat az álmodónak arra, hogy kapcsolatba lépjen a katolikus közösséggel. Az oltár a közösségi imádságok és szertartások helyszíne, és az álom arra utalhat, hogy az álmodó érzi a közösség támogatását és együttműködését az életében.

Ezek csupán néhány lehetséges jelentés, és az álom értelmezése nagyban függ az álmodó egyéni élettörténetétől, vallási hátterétől, érzéseitől és tapasztalataitól.

 Álomlexikon - Álomszótár - Farkassal álmodni mit jelent
Álomlexikon – Álomszótár – Oltárról álmodni mit jelentÁlomfejtés, álmok jelentése